Tietopankki

Maalla -hanke

Tähän osioon on lisätty Jyväskylän ammattikorkeakoulussa teetettyjä keskisuomalaista maaseutumatkailua koskevia kartoituksia ja selvityksiä sekä yleisiä matkailustrategioita.  Tietoa lisätään pankkiin jatkuvasti.

Ensimmäinen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa teetetyistä kartoituksista koskee keskisuomalaisen maaseutumatkailun näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tiedot on koonnut opiskelijaryhmänsä kanssa yliopettaja Ritva Pyykkönen kevään 2010 aikana. Tutustu kartoitukseen täällä.

Toinen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa teetetyistä kartoituksista koskee kilpailija-analyysiä mukaan valittujen maakuntien visioista, ydinviesteistä, tuote-profiileista ja näkyyvyydestä sähköisessä mediassa. Lehtori Susanna Nuijanmaa kokosi tiedot yhteen matkailun opiskelijoiden kanssa syksyn 2010 aikana. Opiskelijat tekivät kohdemaakunnistaan laajemmat raportit, joiden pääkohdat on koottu tässä julkaistuun matriisiin. Tutustu kartoitukseen täällä.

 

Nyt voit nähdä tiedot kaikista maaseudun kehittämisohjelman hankkeista alueittain Maaseutuviraston internetsivuilta:

http://www.mavi.fi/fi/index/tietopalvelut/tietoaineistot/hankkeet.html

 

Käythän tutustumassa tietopankin materiaaliin seuraaviin aiheisiin liittyen:

Tutustu myös maaseutumatkailuyritysten työn tueksi kokoamaamme viestinnän työkalupakkiin!