Ajankohtaista

ajankohtaista-banner

TEM: Matkailun alueelliset tulo- ja työllisyysselvitykset – suositus käytettävistä määritelmistä ja luokituksista

Suomessa tehdään vuosittain useita alueellisia ja paikallisia matkailun tulo- ja työllisyysselvityksiä alan merkityksen esilletuomiseksi. Haasteeksi on muodostunut eri selvitysten vertailtavuus – vertailua ei voi tehdä samalla alueella eri vuonna tehtyjen eikä eri alueilla tehtyjen selvitysten välillä, koska selvitykset tehdään monilla eri menetelmillä ja määritelmillä. Esimerkiksi matkailijoista selvityksiin on otettu mukaan vain yöpyvät matkailijat
ja mm. päiväkävijät ovat jääneet kokonaan pois. Joissakin selvityksissä puolestaan toimialaryhmistä on otettu vain osa tarkastelun alle. Vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Tilastokeskuksen, Matkailun edistämiskeskuksen ja 10 tutkijan kanssa vei asiaa eteenpäin.

Tutustu tiedotteeseen tarkemmin täällä.

Ajankohtaista

Lauantai 5.4.2014
Perjantai 23.5.2014 - Lauantai 24.5.2014
Keskiviikko 29.1.2014
Keskiviikko 11.12.2013
Keskiviikko 6.11.2013
Perjantai 14.2.2014 ja Lauantai 15.2.2014
Torstai 24.10.2013