Ruokaketjuilla kasvuun

ruokaketju-banner

Ruokaketjuilla uutta kasvua elintarvikealan mikroyrityksiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistettiin 1.4.2012 keskisuomalaisen mikroelintarvikeyrittäjyyden edistämiseen tähtäävä Ruokaketjuilla kasvuun –koulutushanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää keskisuomalaisen lähiruuan käyttöä sekä parantaa elintarviketuotteiden jalostusastetta. Käytännössä tämä tarkoittaa alan mikroyritysten kohdalla parantunutta valmiutta vastata kuluttajien ja ammattikeittiöiden tarpeisiin.

Kilpailu elintarvikealalla on kasvavaa

Kotimaisten valmistajien lisäksi haastajina ovat ulkomaiset toimijat, jotka kilpailevat loppukäyttäjien euroista yhä enenevissä määrin. Menestyminen tässä kilpailuympäristössä vaatii keskisuomalaisilta elintarvikeyrityksiltä toiminnan tasolla omakohtaisen kasvuhalukkuuden ja vahvuuksien tunnistamisen lisäksi kykyä hyödyntää tehokkaasti verkostojen myötä syntyviä kilpailuetuja. Kattavan näkyvyyden varmistamiseksi yrityksien tulee vahvistaa näkyvyyttään paikallisten tapahtumien ohella myös valtakunnallisilla foorumeilla.

”On muistettava, että kaupan keskittymisen myötä myös oman maakuntamme tuotteiden esilläoloon vaikuttavat valtakunnalliset valikoimapäätökset”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Tommi Häyrynen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Tuoteportfolion ja jakelutien näkökulmasta menestyminen edellyttää eri asiakassegmenttien tarpeiden parempaa tunnistamista sekä alan parhaiden käytäntöjen soveltamista omassa liiketoiminnassa.

Konseptointi luo kilpailuetua

Konseptointi ja sen merkitys kilpailuedun luojana korostuu myös tässä projektissa. ”Hankkeen tavoitteena on luoda käytännönläheinen tuottajaverkoston liiketoimintamalli, joka edellyttää verkoston yrityksiltä oman liiketoiminnan konseptointia osana tuottajaverkoston toimintaa”, Häyrynen selventää. Oikein toteutettuna voimavarojen yhdistäminen yksin toimimisen sijaan luo uusia mahdollisuuksia yksittäiselle yritykselle ja vapauttaa rajallisia resursseja edelleen tuottavampaan käyttöön.

Tuottajaverkoston toimijat muodostavat vahvan voimavarakokonaisuuden, jolla on mahdollisuudet vastata paremmin markkinoiden haasteisiin ja kiivetä ylöspäin kohti palkintosijoja myös valtakunnallisesti.

Mikroyritysten koulutukset

Hankkeen keskeisenä toiminnan muotona ovat elintarvikealan mikroyrityksille järjestettävät koulutukset, joilla pyritään kehittämään osallistujien kykyä vastata eri asiakassegmenttien tarpeisiin tuotteiden, logistiikan sekä lainsäädännön näkökulmasta. Uusien tuotteiden ja yhteistuotantoverkostojen synnyttämiseksi sekä parantuneen näkyvyyden parantamiseksi ”työkalupakista” löytyvät kehittämis – ja suunnittelutyöpajat, yhteistuotantopilotit sekä useat ulostulot messujen ja opintomatkojen muodossa.

Ruokaketjuilla kasvuun –hanke on osa laajempaa kansallista ruokastrategiaa (Huomisen ruoka 2030) sekä toimii linjassa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteiden kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Keski-Suomen Ely-keskuksen koordinoimana. Hanke toteutusaika on 1.4.2012 – 31.12.2014.

Yhteystiedot:

Tommi Häyrynen, Projektipäällikkö
puh. 040 755 8226, tommi.hayrynen@jamk.fi

Sari Mäkinen-Hankamäki, Projektiasiantuntija
puh. 040 551 4503, sari.makinen-hankamaki@jamk.fi

Seuraa keskisuomalaista maaseutumatkailua täällä:

  • Maalla - Facebookissa
  • Maalla - Youtubessa
  • Maalla - Pinterestissä
  • Maalla - Picasa
  • Maalla - Issu
  • Maalla - Keskisuomi.net