Pro Ruokakulttuuri on vastannut Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategian valmistelusta vuosille 2014-2020.

Missä menee keskisuomalainen ruoka ja ruokakulttuuri seitsemän vuoden kuluttua? Keskisuomalaiset ruokaketjujen toimijat ovat asettaneet visiokseen vuodelle 2020: Keskisuomalaisessa ruokaketjussa yrittäminen on kannattavaa ja houkuttelevaa – asiakkaalle tuotetaan aitoja makuja, elämyksiä ja hyvinvointia vastuullisesti ja luotettavasti.

Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kehittämisen painopistealueiksi on määritelty

  • Paikallisesti tuotetun ruoan käytön lisääminen kunnissa ja julkisissa hankinnoissa
  • Ihmisten ruokatiedon ja -taidon lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen
  • Ruoka osaksi matkailu- ja kulttuuripalveluja
  • Paikallisesti tuotetun ruoan saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen
  • Ruokaketjun yritysten toimintaedellytysten helpottaminen ja jatkuvuuden varmistaminen

Jotta keskisuomalaisten ruoka-alan yrittäjien toiminta säilyisi kannattavana ja houkuttelevana, meidän kaikkien tulisi sitoutua käyttämään paikallisesti tuotettua ruokaa ja kertomaan ruoasta, ruoan alkuperästä ja valmistuksesta myönteisessä hengessä. Tällä tavalla voimme osaltamme varmistaa, että pääsemme jatkossakin nauttimaan aitoja makuja ja elämyksiä, jotka on tuotettu vastuullisesti ja luotettavasti.

Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategia 2014-2020 (pdf)

Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategian esite

 

Meneillään olevan strategiakauden suuntana kasvu- ja kehittymishakuiset yritykset

Keski-Suomen elintarvikeyrittäjyyden kehittämisohjelma 2007–2013 linjaa kehittämisen strategiset painopisteet, ja sen tavoitteena on ohjata elintarvike- ja ruokayrittäjyyden kehittämistä maakunnassa. Käynnissä oleva ohjelma on järjestyksessään toinen. ja suunnittelun lähtökohtana oli Keski-Suomen pk-elintarvikealan kehittämisohjelma 2001–2006, joka on yksi Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman kolmesta teemaohjelmasta.

Käytettävät kehitysresurssit suunnataan kasvu- ja kehittymishakuisiin yrityksiin. Ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä kohdennetaan kehittämis- ja hanketoiminnassa: päätoimisiin, liitännäiselinkeinona harjoittaviin ja aloitteleviin ja/ tai monialayrityksiin. Toteuttamisessa hyödynnetään rahoituskanavia laaja-alaisesti.

Kasvu- ja kehittymishakuisten yritysten valinnassa käytettävät kriteerit ovat:

  • liikeidea on selkeä tai jalostettavissa oleva
  • toiminnan jatkuvuus ja pidempi aikaväli on otettu suunnitelmissa huomioon; strategia on uskottava tai jalostettavissa
  • yrityksen asiakaskunnan vaatimukset toteutuvat tai ovat toteutettavissa
  • tuote on jo olemassa tai tuoteidea on uskottava ja
  • yrityksen oma halu, osaaminen ja taloudelliset mahdollisuudet ovat uskottavat.

 

Päättymässä olevan strategiakauden linjauksiin voit tutustua seuraavista linkeistä:

Elintarvikealan pienyrittäjyyden imagon parantaminen ja menekinedistäminen, Valtakunnallinen strategia vuosille 2007–2013

Huomisen ruoka Esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi