Outdoors Finland Keski-Suomi

of

Kesäaktiviteettien kehittäminen
Keski-Suomessa

Hankkeen hyödynsaajina ovat Keski-Suomen maaseudun aktiviteettimatkailun mikroyritykset. Hankkeessa tavoitellaan liiketaloudellista hyötyä kasvavina asiakasmäärinä sekä entistä parempia mahdollisuuksia hyödyntää alueen luontomatkailun infrastruktuuria.

Outdoors Finland Keski-Suomi (OF-KS) -hankkeen keskeiset tavoittteet ovat:

  • Saattaa Keski-Suomen kesäaktiviteettitarjonta MEK:n tuotesuositusten mukaisen muotoon.
  • Asettaa aktiviteettituotteet näkyvästi esille Keski-Suomen viikko-ohjelmassa sekä kansallisen markkinointiorganisaation myynnissä kansainvälisille asiakkaille.
  • Vahvistaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä.
  • Sitouttaa veturiyritys tai toiminnan vetäjä myymään keskitetysti Keski-Suomen aktiviteetteja.
  • Synnyttää yritysryhmähankkeita.

Keskeisenä tuloksena hanke saattaa alueen palveluntarjoajat ja kehittäjät toimimaan samansuuntaisesti sekä parantaa yritysverkoston palveluiden yhdenmukaisuutta, myyntiä ja markkinointia. Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat kesäaktiviteetteja tarjoavat maaseudun mikroyritykset.

Hanketta rahoittavat hankkeen yhteistyöyritykset 10% osuudella ja Euroopan Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 90% osuudella. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.