Malako

Maalla -hanke

Matkailusta laatua koko elämään 1.6.2011 – 31.12.2013

Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. Se on matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä antavaa. (Matkailun osaamiskeskus)

Matkailijalle hyvinvointi koostuu monesta tekijästä. Matkailusta laatua koko elämään – hanke pyrkii kehittämään yritysten valmiutta tuottaa asiakastarpeista nousevia hyvinvointipalveluja ja -tuotteita. Ideoinin tueksi teemme tutustumiskäyntejä hyvinvointimatkailukohteisiin ja ideoita työstetään edelleen työpajoissa yhteistyössä yrittäjien ja asiantuntijoiden kesken. Kehitystavoitteena lyhyesti on verkostomainen yhteistyö uusien palveluideoiden ja tuotteistuksen edistämiseksi.

Kun mukaan löytyy Keski-Suomen alueelta hyvinvointipalveluja tuottavia kehittymishaluisia yrityksiä, joilla on halu toimia yhdessä matkailuyritysten kanssa, syntyy parhaassa tapauksessa palveluverkostoja, jotka tuottavat ”arjen ylittäviä ja muutoksen mahdollistavia” hyvinvointimatkailupalveluja.

HANKKEEN TULOKSET

Verkostoituminen on käynnistynyt yrittäjien kesken. Itsenäisesti toimivia verkostoja on syntynyt kolme ja lisäksi muutamia työpareja.

Palvelutuoteideointi loi ensimmäisellä innovaatiokierroksella neljässä ryhmässä uuden tuoteidean ”low season” ajalle. Toisella innovaatioprosessin kierroksella 2013 syntyi vielä kaksi uutta palvelutuoteideaa, joita yrittäjäryhmät  kehittävät edelleen itsenäisesti.

Hankkeen aikana järjestettiin 10 työpajaa yrittäjien toivomista liiketoimintaa kehittävistä aiheista. Ideoita haettiin benchmarking matkoilta kotimaasta kolme kertaa ja ulkomailta kolme kertaa: kerran Italiasta ja kaksi kertaa Saksasta.

Luentoseminaareja järjestettiin viisi:

Lakiasiat ja hinnoittelu, 2x Internetmarkkinointi ja sosiaalinen media, 2x Tee tulosta tyylillä. Lisäksi pienryhmätapaamisia noin 40 kpl.

 

In English: Innovative Products for Well-being Tourism

Well-being tourism provides general feeling of well-being both during and after the trip. The aim is to maintain traveller´s health and to increase vitality in life. A well-being holiday consists of a number of factors and provides both physical and mental well-being.

Innovative Products for Well-being Tourism is a project for rural micro enterprises that operate within tourism and/or caring industry.

Main objectives of the project:

To increase the readiness of entrepreneurs in Central Finland to provide new customer-oriented services,

To create new networks between tourism and well-being enterprises,

To understand the well-being destination image in Central Finland and

To create a model of innovation process that enhances the product development of the networks

Timetable of the project includes excursions to well-being tourism destinations and workshops to refine innovations. Time of the implementation is 06/2011 – 12/2013.

Lisätietoja / Further information:

Mari Holopainen
Projektipäällikkö / Project Manager
+358 50 431 7574
etunimi.sukunimi (at) jamk.fi

Seuraa keskisuomalaista maaseutumatkailua täällä:

  • Maalla - Facebookissa
  • Maalla - Youtubessa
  • Maalla - Pinterestissä
  • Maalla - Picasa
  • Maalla - Issu
  • Maalla - Keskisuomi.net