Ajankohtaista

ajankohtaista-banner

Maaseutumatkailun talvikausi kohtalaisen hyvä, lähestyvän kesäsesongin odotukset varovaisia

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n, Lomalaidun ry:n ja MTK ry:n tekemän suhdannekyselyn mukaan kahdella kolmesta kotimaan maaseutumatkailuyrityksestä talvikauden kotimaisten matkailijoiden määrä joko pysyi samana tai kasvoi viime vuoteen verrattuna. Ulkomaan matkailijoiden määrä kasvoi tammi-huhtikuussa kolmessa yrityksessä neljästä.

Kokonaisuudessaan maaseutumatkailun asiakasmäärät tammi-huhtikuussa ovat yrittäjien vastausten perusteella pysyneet suunnilleen samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Eniten kasvua oli yksittäisten kotimaisten ja ulkomaisten vapaa-ajan matkailijoiden määrissä. Suhdannekyselyyn vastasi 99 suomalaista maaseutumatkailuyrittäjää eri puolilta Suomea.

Suurin osa alkuvuoden ulkomaalaisvieraista saapui maaseutumatkailuyrityksiin Venäjältä, Virosta, Saksasta ja Italiasta. Venäläisten asiakkaiden merkitys maaseutumatkailuyrityksille on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. 70 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi venäläisten olleen merkittävin ulkomainen kävijäryhmä tammi-huhtikuun aikana. Vuonna 2012 samana ajankohtana vastaava luku oli 44 prosenttia ja vuonna 2011 noin 34 prosenttia.  Trendi näkyy myös Tilastokeskuksen majoitustilastossa, jonka mukaan maaliskuussa 2013 venäläisille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 127 000 yöpymistä, mikä oli 10,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Saksan merkitys maaseutumatkailijoiden merkittävimpänä lähtömaana on vähentynyt. Nyt enää 6 prosenttia maaseutumatkailuyrittäjistä mainitsi Saksan merkittävimpänä ulkomaalaisten matkailijoittensa lähtömaana. Vuonna 2012 luku oli 13 prosenttia ja 2011 vielä noin 33 prosenttia.  Majoitustilastojen mukaan saksalaisten määrä väheni viime vuodesta 2,7 prosenttia.

Suhdannekysely osoittaa, että maaseutumatkailun kasvu on riippuvaista ulkomaan markkinoista, erityisesti venäläisten kiinnostuksesta matkailla Suomeen.  Yleisesti ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Tilastokeskuksen mukaan 3,7 prosenttia maaliskuussa 2013 verrattuna edellisvuoden samaan ajankohtaan. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 1,4 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä säilyi majoitustilaston mukaan viime vuoden tasolla. Sama suuntaus näkyy myös maaseutumatkailuyritysten suhdannekyselyn tuloksissa.

Tulevan kesäsesongin, touko-elokuun, osalta maaseutumatkailuyritykset eivät ole yhtä optimistisia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime kesä oli sateisesta säästä huolimatta hyvä maaseutumatkailuille. Ulkomailta tulevan kysynnän säilymiseen ja kasvuun uskotaan enemmän kuin kotimaisen kysynnän kasvuun.  Noin 20 prosenttia yrityksistä odottaa kotimaisen kysynnän kasvavan, ja noin 30 prosenttia laskevan. Erityisesti kotimaisen työ- ja yritysmatkailun odotukset ovat varovaisia tammi-helmikuun vaihteessa hiljentyneen kysynnän vuoksi. Ulkomaisten yksittäisten vapaa-ajan matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan noin neljänneksessä maaseutumatkailuyrityksistä, kun vastaava luku viime vuonna oli lähes 40 %.

Matkavarausten siirtyminen entistä myöhäisempään ajankohtaan on trendi, joka vaikeuttaa kävijämäärien etukäteisarviointia. Maaseutumatkailun menestyminen matkailumarkkinoilla edellyttää laatutason ylläpitoa ja kehittämistä. Suomalaisten matkailua kotimaisissa maaseutumatkailukohteissa vauhdittavat yrittäjien mukaan aidot elämykset, suotuisa kesäsää ja paikallisen lähiruuan arvostuksen voimakas kasvu.  Kohteiden investoinnit esimerkiksi majoitustiloihin lisäävät niin ikään maaseutumatkailun vetovoimaa. Ulkomaisille matkailijoille Suomen luonnon ja maaseutumatkailupalvelujen tasokasta tarjontaa tulisi yritysten mielestä markkinoida entistä tehokkaammin.

Lisätiedot kyselystä: Kimmo Aalto, asiantuntija, MTK, p. 040 179 1618 sähköposti: kimmo.aalto(at)mtk.fi

Lisätiedot maaseutumatkailun kesänäkymistä ja asiakkaiden palveluodotuksista

Maaseutumatkailuyrittäjä Auni Syrjänen, Valkeisen Loma, p. 050 533 6045

sähköposti: valkeisenloma(at)valkeisenloma.com

Maaseutumatkailuyrittäjä Kalervo Alilonttinen, Ilmaristen matkailutila, p. 0400 674 185 sähköposti: kalervo(at)ilmaristenmatkailutila.com

Ajankohtaista

Lauantai 5.4.2014
Perjantai 23.5.2014 - Lauantai 24.5.2014
Keskiviikko 29.1.2014
Keskiviikko 11.12.2013
Keskiviikko 6.11.2013
Perjantai 14.2.2014 ja Lauantai 15.2.2014
Torstai 24.10.2013