Kehittäminen

Maalla -hanke

Tutustu sivulla erilaisiin kehittämistyökaluihin ja käsikirjoihin sekä meneillään oleviin hankkeisiin. Tietoa on kerätty mm. kestävään matkailuun, laatuun, sähköiseen markkinointiin ja kulttuureihin sekä muutenkin liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Tutustu aiheisiin alla olevia linkkejä käyttäen.

www.matkailu.org

Matkailu.org* on matkailututkijoille, -elinkeinolle ja matkailun kehittäjille tarkoitettu yhteisöllinen matkailualan tutkimustiedon verkkopalvelu. Se kokoaa matkailutiedon uutisvirtaa eri lähteistä yhteen paikkaan. Palvelun takana ovat Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI/Lapin yliopisto).

Matkailun teemaryhmä

Matkailun teemaryhmän tavoitteena on kannustaa maaseudun paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita yhteistyöhön  matkailuelinkeinon kehittämisessä. Teemaryhmän päätehtävänä on maaseutumatkailun kehittämisen koordinoiminen, pitkän tähtäimen maaseutumatkailun kehittämisohjelman laadinta ja seuraavan ohjelmakauden linjausten valmistelu sekä kehittämistoiminnassa tarvittavan tiedon kokoaminen, tuottaminen ja välittäminen. Teemaryhmällä on monenlaisia työkaluja erilaisten matkailuyritysten tarpeisiin mm. tuotekehittämiseen, palvelumuotoiluun, esteettömään matkailuun, sähköiseen liiketoimintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyen. Tutustu kehittämistyökaluihin Matkailun teemaryhmän internetsivuilla.

Kestävä matkailu

Laatujärjestelmät ja -ohjelmat

Laatutyökalut

Liiketoiminnan kehittäminen

Maaseudun kehittämisohjelman hankkeet

Sähköinen liiketoiminta

Tietoa eri kulttuureista

* merkityt linkit vievät Ruoka&Matkailucentria -sivuston ulkopuolelle.

Seuraa keskisuomalaista maaseutumatkailua täällä:

  • Maalla - Facebookissa
  • Maalla - Youtubessa
  • Maalla - Pinterestissä
  • Maalla - Picasa
  • Maalla - Issu
  • Maalla - Keskisuomi.net

Palaute