Hankkeen tulokset

Maalla -hanke

KESKISUOMALAISEN MAASEUTUMATKAILUN KILPAILUKYVYYN PARANTAMINEN TIEDOTTAMISEN KEINOIN

MAALLA – TIEDOTUSHANKE 1.1.2010 – 31.12.2013

Kuvaus

Maalla – tiedotushankkeen tarkoituksena on lisätä keskisuomalaisen maaseutumatkailun kilpailukykyä tehostamalla sisäistä ja ulkoista viestintää sekä tiedonkulkua.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä maaseutumatkailuyrittäjien, kehittäjien ja hankevetäjien tietoisuutta olemassa olevista kehittämis-, rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksista sekä meneillään olevista maaseutumatkailun kehittämistoimenpiteistä, jotta päällekkäisiltä toimenpiteiltä alueella vältytään. Toissijaisena tavoitteena on lisätä tietoisuutta Keski-Suomen maaseutumatkailuyrityksistä ja -tuotteista maakunnan sisällä ja valituilla kohdealueilla maakunnan ulkopuolella.

Hankkeen tuotoksia ovat:

 • Tiedotus-, tiedonvälitys- ja viestintäsuunnitelmat
 • Tiedotus- ja seminaarimateriaalit
 • Julkaisu Keski-Suomen maaseutumatkailusta
 • Sähköinen tarina- ja kuvapankki
 • Artikkelit mm. hankejulkaisuissa
 • Teemoittaiset sosiaalisen median markkinointi- ja tiedottamisvälineet
 • Maaseutumatkailun teemoittaiset sivut maaportaalissa
 • Opiskelijoiden tuottamat opinnäytetyöt ja projektityöt

Kohderyhmät

Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät Keski-Suomessa ovat:

 • Maaseutumatkailuyritykset ja yritysryhmät
 • Maaseutumatkailun kehittäjät
 • Maaseutumatkailun jälleenmyyjät
 • Maaseutumatkailupalvelujen käyttäjät/kuluttajat

Rahoittajat: Keski – Suomen ELY – keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeen tulokset:

Keski-Suomen matkailun teemalehdet

Keski-Suomen maaseutumatkailun näkyvyys sosiaalisen median kanavissa

Kuva- ja videogalleria

Maalla-hanke avasi Keski-Suomen maaseutumatkailulle kuva- ja videogallerian, jonne on koottu myös aikaisempien hankkeiden tuottamia kuvia keskisuomalaiselle maaseutumatkailulle. Kuvia on eri teemoihin ja vuoden aikoihin liittyen. Kuvat ja videot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä keskisuomalaisen maaseutumatkailun markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Tutustu kuva- ja videogalleriaa täällä sekä hyödynnä materiaaleja omassa toiminnassasi.

Keski-Suomen hankevetäjät

Maalla-hanke kutsui maaseudun kehittäjät koolle ensimmäisen kerran syksyllä 2010. Tapaamisia järjestettiin kahden kuukauden välein ja tapaamiset jatkuvat edelleen. Ryhmän tarkoituksena on tiedottaa muita kehittäjiä ajankohtaisista asioista ja kertoa omasta toiminnastaan, jotta päällekkäisiltä toimenpiteiltä vältyttäisiin ja saataisiin synnytettyä yhteistyökuvioita. Joihinkin tapaamisiin kutsuttiin myös ulkopuolinen asiantuntija pitämään lyhyt puheenvuoro. Teemoina olivat mm. palvelumuotoilu, greencare, sähköinen markkinointi, rahoitusmahdollisuudet ja luova talous. Tutustu tapaamisissa käsiteltyihin asioihin täällä.

Keski-Suomen maaseutumatkailuyrittäjien yritysryhmä

Maalla-hanke kutsui keskisuomalaiset maaseutumatkailuyrittäjät ensimmäisen kerran koolle lokakuussa 2013. Tapaamisessa todettiin, että Keski-Suomen maaseutumatkailulle tarvitaan oma yritysryhmä, joka keskittyy mm. edunvalvonnan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin asioihin. Joulukuussa 2013 ryhmälle päätettiin ydinryhmä, jossa on edustajat jokaiselta seudulta. Ryhmä päätti, että he kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa. Tutustu tapaamisissa käsiteltyihin asioihin täällä.

Yhteystiedot

Krista Karhunen, 050 5975 473, krista.karhunen@jamk.fi
Suvi Ahonen, 050 4328 725, suvi.ahonen@jamk.fi

Seuraa keskisuomalaista maaseutumatkailua täällä:

 • Maalla - Facebookissa
 • Maalla - Youtubessa
 • Maalla - Pinterestissä
 • Maalla - Picasa
 • Maalla - Issu
 • Maalla - Keskisuomi.net

Esittely

Palaute