Hanke-esittely

resurssi_banneri

Jyväskylässä käynnistettiin kevään 2014 aikana Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiinkeittiöihin -hanke, jolla pyritään helpottamaan lähiruuan käyttöä julkisissa ammattikeittiöissä. Tässä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa pilottihankkeessa ovat mukana Jyväskylän kaupungin liikelaitos Kylän kattaus, Jyväskylän hankintakeskus ja pilottikohteena Vesangan päiväkoti-koulu. Hanke on osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteistä Kohti resurssiviisautta -hankekokonaisuutta. Hanke päättyy 15.12.2014.

”Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä voidaan vähentää samalla kun hyvinvointi alueella kasvaa.”

Lähiruuan käytön esteiden selvittäminen

Tavoitteisiin pyritään selvittämällä hankinnallisia esteitä liittyen saatavuuteen, hankintahintaan ja logistiikkaan sekä pyrkimällä poistamaan ne yhteistyössä hankintakeskuksen, verkko-tukkukauppatoimijan ja tuottajien kanssa. Lähiraaka-aineisiin pohjautuvan reseptiikan ja tuotekehittelyn toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä tuottajien, ammattikeittiön ja loppukäyttäjien kanssa.

Lähiruuan aluetaloudelliset vaikutukset

Tavoitteena on lisäksi tehdä lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset näkyväksi päättäjille. Näin erityisesti siitä syystä, että Jyväskylässä on tehty valtuustoaloite kotimaisen työn ja ruoan puolesta kaupungin hankinnoissa. Aloitteessa korostetaan, että lähituotteiden saaminen tarjouskilpailuun edellyttää elintarvikehankintojen kehittämistä ja laatuominaisuuksien, kuten toimitusaika, tuoreus, elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset, huomioimista kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteina. Keski-Suomen ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvityksessä todettiin, että keskisuomalaisten elintarvikkeiden käyttöosuus alueen julkiskeittiösektorilla on noin 5 prosenttia (Määttä ja Törmä 2012). Selvityksessä suositeltiin, että julkiskeittiösektorin elintarvikkeiden hankinnoille tulisi laatia selvät pelisäännöt, joissa korostuu tarjousten kokonaistaloudellisuuden vaatimus ja sen selkeä paikallinen tulkinta.

Lähiruuan saatavuus

Saatavuusongelmat julkisille ammattikeittiöille liittyvät myös paikallisen tuotannon volyymeihin. Pienten erien hankinta hajautetusti ympäri maakuntaa asettaa suuret haasteet raaka-aineiden kilpailutukselle, hankinnalle ja toimituksille. Ammattikeittiöillä ei ole resursseja etsiä ja tilata tuotteita erikseen useilta toimittajilta, samoin tuotteiden vastaanoton tulee tapahtua tehokkaasti mahdollisimman vähissä toimituserissä. Myös jalostusastetta tulee nostaa, sillä ammattikeittiöt eivät voi ottaa vastaan multajuureksia tai perkaamatonta, pyöreää kalaa. Hankkeessa hyödynnetäänkin verkostomaista toimintaperiaatetta ja nettikauppajärjestelmää sekä luodaan logistisia ratkaisuja paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden saamiseksi riittävän kustannus- ja työaikatehokkaasti myös julkisten keittiöiden käyttöön.

Alueellinen resurssitehokkuus

Sitran tavoitteiden mukaisesti alueellisella resurssitehokkuudella haetaan lisää ekologista kestävyyttä siten, että hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuutta muun muassa kuljetuskustannusten osalta parantamalla ja päästöjä vähentämällä kohennetaan paikallistaloutta ja kasvatetaan omavaraisuutta. Lähi- ja luomuruoan arvostus ja selvä kysynnän kasvu luovat puolestaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämättömien raaka-aineiden ja yhteistyön osalta.

Yhteystiedot

Leena Pölkki,
Projektipäällikkö
p. 050 4011 894,
leena.polkki@jamk.fi

Seuraa keskisuomalaista maaseutumatkailua täällä:

  • Maalla - Facebookissa
  • Maalla - Youtubessa
  • Maalla - Pinterestissä
  • Maalla - Picasa
  • Maalla - Issu
  • Maalla - Keskisuomi.net

Hankkeen toteutus: