Kesma 2

bannerikuva

KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA MAASEUTUMATKAILUUN!

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun – KESMA II -hanke toteutetaan neljän maakunnan yhteistyönä 1.1.2013 – 31.12.2014.

Hankkeen verkkosivut: http://www.kestavamatkailu.fi/

KOHDERYHMÄT JA -ALUEET

Hankkeen kohdealueina ovat Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Savo. Pääkohderyhminä ovat maaseudulla toimivat mikromatkailuyritykset sekä matkailun kehittäjät, kouluttajat ja aluetoimijat.

KONKREETTISET TOIMENPITEET

Hankkeen tarkoituksena on kehittää osallistuvien alueiden maaseutumatkailun kestävyyttä ja sen hyödyntämistä myynnissä ja markkinoinnissa. Hankkeeseen on valittu mukaan pilottiyrityksiä, joiden kanssa testataan kestävän matkailun kehittämisprosessia sekä siihen liittyviä työkaluja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjeistus yrittäjille kestävyyden eri näkökulmien esille tuontiin markkinoinnissa.

Projekti saa rahoituksensa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja partnereina hankkeessa ovat Lahden ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Mikkeli.

HANKKEEN PYSYVÄ VAIKUTUS

Hankkeen aikana kehitetty ja testattu arviointi- ja kehittämisprosessi työkaluineen jää pilottiyritysten käyttöön ja leviää kehittäjäorganisaatioiden kautta maaseutumatkailuyrittäjien käyttöön myös hankkeen päättymisen jälkeen.

YHTEYSTIEDOT

Petra Blinnikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 040 539 9185, petra.blinnikka@jamk.fi

Hanna-Maija Väisänen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 044 300 1216, hanna-maija.vaisanen@helsinki.fi

Anja Härkönen, Lahden ammattikorkeakoulu, 044 7080732, anja.harkonen@lamk.fi

Seuraa keskisuomalaista maaseutumatkailua täällä:

  • Maalla - Facebookissa
  • Maalla - Youtubessa
  • Maalla - Pinterestissä
  • Maalla - Picasa
  • Maalla - Issu
  • Maalla - Keskisuomi.net