Ajankohtaista

ajankohtaista-banner

Japa ry saa pohjoismaisen ympäristöpalkinnon

 

Keskipohjolan ympäristöpalkinto jaetaan tänä vuonna neljännen kerran. Palkinnonsaajaksi on valittu JAPA ry eli Jyväskylän kestävä kehitys ry. Palkinto on 30 000 Ruotsin kruunua eli noin 3000 euroa.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, joka on syntynyt elinkeinoelämän ja maaseutukehittämisen yhteistyön tarpeesta koskien energia- ja ympäristökysymyksiä. Kaikki toiminta, jota Keskipohjolassa tehdään varmistamaan tulevien sukupolvien hyvinvointi istuu luonnollisesti käsitteen ”Pohjolan Vihreä Vyöhyke” alle. Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkintojen tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjolassa sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena. Palkintojen tavoitteena on myös kannustaa palkinnonsaajia jatkamaan työtään ja siten innostaa myös muita Keskipohjola-alueen toimijoita toimimaan hyvän ympäristön ja kestävien energiaratkaisujen puolesta.

Palkinnon perustelut ja voittajasta:

Keskipohjolan ympäristöpalkinnon teemana oli tänä vuonna pienten toimijoiden konkreettiset teot ympäristön hyväksi.

JAPA ry on lähiruokapiiritoiminnallaan tuonut Keski-Suomeen uusia mahdollisuuksia paikallisen ruuan saatavuuteen myös syrjäisemmillä seuduilla. Piirien välityksellä paikalliset tuottajat ja kuluttajat ovat lähentyneet toisiaan ja ruuantuotanto on tullut asukkaille tutummaksi. Toiminnassa on mukana kaikenikäisiä asukkaita, tuottajia ja kuluttajia. Ruokapiirien toiminnan myötä on syntynyt uusia alueellisia toimintatapoja ja yhteistyötä.

Etenkin nuoret tuottajat ovat lähteneet kiinnostuneina mukaan toimintaan tuoden asiaa samalla esille myös pidemmän aikaa toimineille yrittäjille. Ruokapiiritoiminnan eri tilaisuuksissa esiintymisen myötä myös paikalliset nuoret ovat päässeet mukaan mm. 4H-toiminnan nuorisoyritysten kautta. Pääasiallisesti ruokapiirit toimivat alueella olevan ruokakaupan tiloissa. Kauppiaat, tuottajat, piirien vapaaehtoiset sekä tilaajat ovat olleet järjestelyyn hyvin tyytyväisiä ja järjestely on toiminut hyvin.

Anna Sarkkinen, Japa ry:n koordinaattori iloitsee palkinnosta:

- Olemme erittäin otettuja tästä palkinnosta. On hienoa saada tunnustusta, vaikka suurin kiitos kaikesta kuuluu kyllä lähiruokapiirien vapaaehtoisille. He ovat tehneet ja jatkavat tätä työtä omilla alueillaan. Ilman heitä ei olisi lähiruokapiiritoimintaa. Palkintorahoilla järjestetään ainakin ruokapiirien vapaaehtoisille verkostoitumistilaisuus jollain toiminnasta tutulla tilalla, mukaan kutsutaan tietysti myös tuottajat.

Palkinto jaetaan komitean syyskokouksessa 17. lokakuuta Pietarsaaressa, palkintosumma 30 000 SEK annetaan shekin muodossa.

 

Muut palkintoehdokkaat olivat:

Janne Rutanen Jaru Oy (Saarijärveltä), Jyväskylän tilapalvelu ja kiinteistöjohtaja Esko Eriksson (Jyväskylästä) sekä arkkitehti Anders Nyquist (Västernorrlannista).

 

Lisätietoja

 

Lisätietoja Japasta:

Jyväskylän kestävä kehitys eli JAPA  ry on yleishyödyllinen asukasyhdistysten perustama Jyväskylän kestävän kehityksen toimisto. Jyväskylän kaupunginhallitus valtuutti JAPA ry:n vuonna 2003 toimimaan kaupungin kestävän kehityksen edistämistyössä. JAPA ry:n toiminta perustuu erilaisiin hankkeisiin, tiedotuskampanjoihin ja vuosittaisiin, jo perinteeksi muodostuneisiin tapahtumiin, joilla pyritään eri tavoin edistämään kestävää kehitystä Jyvässeudulla. Suurin osa yhdistyksen toteuttamista kampanjoista ja hankkeista on lähtöisin asukkaiden ehdotusten kautta.

JAPA ry:llä on paljon yhteisyökumppaneita Keski-Suomen alueella, joista tärkeimpänä Jyväskylän kaupunki. Tiivistä yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa lähikuntien, Keski-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan sekä useiden alueellisten ja paikallisten yhdistysten kanssa. JAPA ry:llä on myös edustus Keski-Suomen maakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmässä.

Lisätietoa: www.japary.fi

 

Keskipohjola-komitea

Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille. Keskipohjola-komitea perustettiin jo vuonna 1978 ja yhteistyö-verkosto on yli kolmenkymmenen vuoden ajan toiminut Norjan, Ruotsin ja Suomen keskisten alueiden välillä.

Yhteistyötä tehdään mm. itä-länsi-liikenneyhteyksien, kulttuurin sekä ympäristöteknologian ja uusiutuvan energian parissa. Tavoitteena on edistää kestävää kasvua ja kehitystä Keskipohjolassa, mm. ideoimalla yhteisiä kehittämishankkeita.

Nykyiset jäsenet Suomesta ovat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot sekä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -niminen kuntayhtymä. Lisäksi Satakuntaliitto ja Parikkalan kunta ovat toiminnan tukipartnereita.

Norjasta mukana ovat Pohjois-ja Etelä-Tröndelagin fylkeskommunit ja Ruotsista Jämtlannin ja Västernorrlannin maakäräjät sekä kuntaliitot.

Lisätietoa: www.mittnorden.net

 

 

Ajankohtaista

Lauantai 5.4.2014
Perjantai 23.5.2014 - Lauantai 24.5.2014
Keskiviikko 29.1.2014
Keskiviikko 11.12.2013
Keskiviikko 6.11.2013
Perjantai 14.2.2014 ja Lauantai 15.2.2014
Torstai 24.10.2013