Ajankohtaista

ajankohtaista-banner

Finpron toiminta uudistuu – yritysten kansainvälistymispalvelut vahvistuvat – MEK osaksi Finprota

Työ- ja elinkeinoministeriön TIEDOTE 10.10.2013.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valmistelun, jonka tarkoituksena on olennaisesti uudistaa Finpron toimintaa. Samalla Matkailun edistämiskeskus MEK on määrä muuttaa omasta virastosta osaksi Finpro-kokonaisuutta.

Finpron tarjoamat maksulliset konsulttipalvelut eriytetään omaksi erillisyhtiökseen. Jatkossa Finpron osaaminen ja siihen liittyvä julkinen tuki keskittyvät Team Finland -strategian mukaisesti erityisesti pk-yrityksien laajenevaan ja kehittyvään kansainvälistymiskonsultointiin.

- Elinkeinoelämäämme koskettavassa rajussa rakennemuutoksessa kaikki toimet suomalaisen viennin ja suomalaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat tarpeen. TEM ottaa tällä aloitteella uudistavan askeleen rahoittamiensa kansainvälistymispalvelujen vahvistamiseksi vastaamaan paremmin tämän päivän haasteisiin, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Nykymallissa Finpron yleisavustusta on käytetty sekä yleisiin kansainvälistysmispalveluihin että maksulliseen konsultointiin.

Elinkeinoministerin vahvistaman uuden mallin tarkoituksena on se, että kaikki Finprolle myönnettävä yleisavustus kohdennetaan kokonaisuudessaan yrityksille tarjottaviin, nykyistä laajempiin, julkisiin kansainvälistymispalveluihin sekä ulkomaisten investointien edistämiseen. Näin vahvistetaan pk-yrityksille tarjottavia julkisesti tuettuja ilmaisia tai edullisia kansainvälistymispalveluita.

Muutoksen yhteydessä TEM valmistelee konsulttipalveluiden tukemiseksi pk-yrityksille uuden rahoituskanavan. Kansainvälistymistä ja kasvua hakevat pk-yritykset voivat tuen avulla hyödyntää kansainvälisen kaupan ja viennin asiantuntijapalveluita. Uutta tukimuotoa voi hyödyntää palvelujen ostoon sekä Finprosta eriytetystä konsulttiyhtiöstä että muilta kilpailluilla markkinoilla toimivilta alan ammattilaisilta.

Muutoksessa on keskeistä uuden Finpron tarjoamien palvelujen määrittely ja tuotteistaminen. Myös Finpron vientikeskusverkoston rakennetta tarkistetaan muutoksen yhteydessä.

 

MEK osaksi Finprota

Finpron toimintamallin muutoksen yhteydessä myös Matkailun edistämiskeskus MEK on määrä liittää osaksi Finprota.

Uudistus avaa mahdollisuuksia laajentaa MEKin tehtäväkenttää matkailumaakuvan muokkaamisesta matkailualan yritysten käytännönläheisen ulkomaanmarkkinoinnin tukemiseen. Maailmanlaajuinen vientikeskusverkosto Finpron mallilla tukee matkailun edistämisen tavoitteita. MEKiä voikin kehittää laajempien elinkeinopoliittisten tavoitteiden suuntaan osana Team Finland toimintoja.

- Matkailu on merkittävä kasvuala myös Suomessa. Uudistuksen tavoitteena on tarjota matkailualalle entistä laajempia palvelumahdollisuuksia. Invest in Finland on jo aiemmin onnistuneesti yhdistetty osaksi Finpron toimintaa. Samanlaista kehitystä odotan matkailun kanssa, Vapaavuori kertoo.

TEM rahoittaa valtaosan Finpron toiminnasta. Päätökset konsultointitoiminnan eriyttämisestä omaksi yhtiökseen tekee Finpron hallitus ja jäsenkokous. TEM on valmistellut nyt julkaistua esitystä yhteistyössä Finpron hallituksen sekä keskeisten elinkeinoelämän järjestöjen (EK, Teknologiateollisuus ry ja Suomen yrittäjät) kanssa. Kaikilla on vahva yhteinen näkemys muutoksen tarpeellisuudesta.

Finpron julkisten palvelujen ja maksullisen konsultoinnin eriyttämistä, uutta rahoituskanavaa sekä MEKin ja uuden Finpron toimintojen yhdistämistä valmistellaan kuluvan syksyn aikana. Muutokseen liittyvät budjettipäätökset tehdään ensi kevään kehysriihessä ja muutokset on tarkoitus viedä käytäntöön vuoden 2014 aikana.

 

Lisätiedot: elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, p. 040 756 7180 teollisuusneuvos Severi Keinälä, TEM, p. 040 594 9944

Ajankohtaista

Lauantai 5.4.2014
Perjantai 23.5.2014 - Lauantai 24.5.2014
Keskiviikko 29.1.2014
Keskiviikko 11.12.2013
Keskiviikko 6.11.2013
Perjantai 14.2.2014 ja Lauantai 15.2.2014
Torstai 24.10.2013