Ajankohtaista

ajankohtaista-banner

Argumenttipankki auttaa lähiruoan tuottajaa markkinoinnissa ja kuluttajaa valinnoissa

Mistä lähihunajan tuottaja löytää perusteita markkinoinnilleen? Miksi luonnonkalasta jalostetut lähituotteet tukevat ekologista kestävyyttä? Minkä vuoksi lähiruokaa ylipäätään kannattaisi suosia? Vastaukset löytyvät kaikille avoimesta Argumenttipankista.

Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvityshanke on koonnut Argumenttipankkiin kaikki tärkeimmät ekologisen kestävyyden mittarit.

Netistä löytyvän Argumenttipankin avulla lähiruoan tuottaja voi tunnistaa ja kehittää toimintansa ekologisia kestävyystekijöitä ja löytää perusteita tuotteiden ekologisesta kestävyydestä viestimiselle ja markkinoinnille. Kuluttajille argumentit antavat perusteita ekologisesti kestävän lähiruoan valintaan.

Kestävällä lähiruoalla paljon hyviä vaikutuksia

Argumenttipankista selviää, että ekologisesti kestävä lähiruoka tukee kansallisia ravitsemussuosituksia terveyden ja ympäristön kannalta. Se edistää myös paikallisten luonnonvarojen kestävää käyttöä, luonnon monimuotoisuutta ja paikallisten ekosysteemipalvelujen hyödyntämistä. Kestävän tuotannon ja jalostuksen ilmasto-, rehevöittämis- ja kemikaalivaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Tietoja Argumenttipankkia varten kerättiin neljältätoista suomalaiselta lähiruokaketjulta, joihin kuuluivat alkutuotanto-, jalostus-, pakkaus- ja kuljetusyrityksiä sekä kauppoja, ammattikeittiöitä ja lähiruokapiirejä.

Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvityshankkeen toteuttivat yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Jyväskylän sekä Hämeen ammattikorkeakoulut (AMK). Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriön Lähiruokaohjelma.

Hankkeen laajempi selvitys julkaistaan MTT Raporttina syksyllä 2014.

Argumenttipankkiin tästä linkistä >>

http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/palvelut/osaamisalueet/elintarvikeala/Documents/Perusteita-lahiruoan-kestavyysvaikutuksista-viestimiseen-argumenttipankki.pdf

Lisätietoja:
professori Sirpa Kurppa, MTT, puh. 040 548 6968, etunimi.sukunimi@mtt.fi
projektipäällikkö Sari Mäkinen-Hankamäki, JAMK, puh. 040 551 4503, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Ajankohtaista

Lauantai 5.4.2014
Perjantai 23.5.2014 - Lauantai 24.5.2014
Keskiviikko 29.1.2014
Keskiviikko 11.12.2013
Keskiviikko 6.11.2013
Perjantai 14.2.2014 ja Lauantai 15.2.2014
Torstai 24.10.2013