Arkistot

ajankohtaista-banner

Jämsek Oy:n joulukuun 2012 uutiskirje on ilmestynyt. Kirjeessä käsitellään mm. talvimatkailusesongin alkamista, ulkoilureitistöjä, kasvuyrittäjyyden edistämistä, Hallin varuskunnan alueen käytön kehittämistä sekä muita ajankohtaisia elinkeinoelämän kuulumisia. Lue uutiskirje Jämsekin sivuilta!

Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari 19.-20.3.2013

Maaseutumatkailu heittää lisää löylyä!

Suomalaisuuden ytimen etsintään heitetään lisää löylyä, kun valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari järjestetään uudistetussa Kylpylähotelli Peurungassa Laukaassa 19.–20.3.2013 teemalla suomalaisuuden vetovoima – löylyä lissää!

Vuosittain järjestettävä seminaari saatiin Keski-Suomeen 15 vuoden tauon jälkeen. Paikallisista järjestelyistä vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu- ja ruokahankkeet, ja mukana ovat myös Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry ja Matkailun teemaryhmä. Varauspalvelusta vastaa paikallinen Matka-Töysä.

Teeman mukaisesti tänä vuonna heitetään lisää löylyä suomalaisuuden lähteille. Etsimme sitä niin saunasta, hirvitarhasta kuin Suomi-brändistäkin. Vai löytyisikö suomalaisuuden ydin tutustumisretkiltä keskisuomalaiselle maaseudulle?

Seminaari on avoin kaikille maaseutumatkailuyrittäjille ja matkailun kehittäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa löylyihin Laukaaseen!

Seminaariohjelma ja ilmoittautuminen ovat avoinna osoitteessa www.maalla.info.

Keski-Suomi – Lähelläsi!

Elintarvikevalvontatiedot julkisiksi ensi vuonna

Elintarvikevalvonnan tulokset kerrotaan Oiva-raportissa, jossa hymynaama-symboleilla kuvataan yrityksen elintarvikevalvonnan tuloksia. Mitä leveämpi hymy, sitä paremmin elintarviketurvallisuusasiat ravintolassa tai myymälässä ovat. Hymynaamoja on neljä: oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono.

Kuntien elintarvikevalvojat tarkastavat muun muassa yrityksen yleistä hygieniatasoa, elintarvikkeiden lämpötiloja ja pakkausmerkintöjä. Toukokuusta lähtien tarkastusten tulokset tulevat nähtäville Oivan internetsivuilla ja myöhemmin myös yrityksen sisäänkäynnin yhteyteen.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Elintarvikealan yrityksille avautuu samalla mahdollisuus kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa.

Valvontatietojen julkaisemista kokeiltiin Oiva-pilotissa viidessä kunnassa vuonna 2011. Pilotista saatiin positiivista palautetta erityisesti kuluttajilta. Oiva-järjestelmä on suunniteltu pilotissa saatujen kokemusten pohjalta.

Valvontatietojen julkistamisesta säädetään elintarvikelaissa (23/2006).

Oivan internetsivut: http://www.oivahymy.fi/portal/fi/

Lisätietoa: ylitarkastaja Marina Häggman, p. 050 562 7746

Tutkittujen D-vitamiinivalmisteiden pitoisuudet hyväksyttäviä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkitutti kaksi D-vitamiinivalmistetta, joiden D-vitamiinipitoisuus kyseenalaistettiin Itä-Suomen yliopiston uusintatutkimuksessa. Eviran saamien tutkimustulosten mukaan myös nämä tuotteet sisälsivät hyväksyttävän määrän D-vitamiinia pakkausmerkinnöissä ilmoitettuun määrään nähden.

Kahden tutkitun tuotteen, Force Vitamin D3:n (Force Sports Nutrition) ja Mega D3:n (Manninen Nutraceuticals), D-vitamiinipitoisuus vastasi ilmoitettua, kun otettiin huomioon sallittu 20 prosentin poikkeama ilmoitetusta sekä käytetyn analyysimenetelmän mittausepävarmuus.

Eviran pyynnöstä kyseisiä yrityksiä valvovien kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ottivat tuotteiden markkinoilla olevista eristä viralliset valvontanäytteet (5 purkkia/erä). Näytteet lähetettiin sinetöityinä Eviraan, joka toimitti näytteet eteenpäin akkreditoituun elintarvikelaboratorioon D-vitamiinipitoisuustutkimuksiin.

Marraskuussa 2011 Evira selvitti ravintolisäyritysten D-vitamiinivalmisteiden omavalvontatietoja ja analyysitodistuksia. Selvityksessä mukana olleiden yritysten omavalvonta oli pääosin kunnossa. Tarkastuksen kohteena olivat ne D-vitamiinivalmisteet, joiden vitamiinipitoisuudet osoittautuivat FT Tarja Nurmen tutkimuksessa merkittävästi ilmoitettua alhaisemmiksi.

Evira katsoo asian käsittelyn päättyneeksi.

Ravintolisän turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta vastaa aina yritys, jonka velvollisuus on omavalvonnallaan varmistaa, tarvittaessa analyysein, että tuotteen koostumus vastaa pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat yritysten omavalvonnan toteutumista.

Lisää tietoja
• ravintolisistä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/ravintolisat/
• Valtion ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiinisuosituksista:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erityisohjeet_ja_rajoitukset/

Lisätietoja:
Tuoteturvallisuusyksikkö (ravintolisien valvonta), p. 050 435 0141

Ravitsemus osana kunnan hyvinvointistrategiaa

”Hyvä ravitsemus edistää kuntalaisten hyvinvointia. Fyysisen ja psyykkisen terveyden lisäksi ruokaan liittyy olennaisesti sosiaalinen
hyvinvointi, yhteisöllisyys, kulttuuri- ja tapakasvatus, kestävä kehitys, elämänlaatu ja arjen hallinta.

Kuntalaisten ravitsemuksen edistämiseen on olemassa monia keinoja. Tärkeää on, että niin nykyisissä kuin uudistettavissa kunta- ja
palvelurakenteissa huolehditaan siitä, että ravitsemusasiat ovat mukana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteissa ja
poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Vastuu ravitsemusasioista jakaantuu monelle hallinnonalalle, minkä vuoksi yhteistyön kehittäminen ja
hallinnonalat ylittävä terveysjohtaminen on keskeistä.”

Opas kuvaa konkreettisia toimia, joilla kunnan päättäjät voivat edistää kuntalaisten hyvinvointia hyvän ravitsemuksen avulla.

 

Lue ja lataa opas käyttöösi tästä:

ravitsemuksella hyvinvointia opas (pdf, 3 220 kb)

 

Portaat luomuun -ohjelma vuonna 2012

Portaat luomuun -ohjelmaan on liittynyt vuoden 2012 aikana lähes 750 keittiötä. Vuoden aikana on kehitetty keittiöiden auditointitoimintoa ja rekisteröitymislomaketta. Kuluvan vuoden aikana on huomattu tarve tarkistaa ohjelmaan liitymisen kriteereitä. Portaat luomuun -ohjelma on ollut mukana luomumaidon D-vitamiini tutkimuksen liikkeellepanijana. Olemme olleet mukana myös Pro Luomu ry:n ”Lisää luomua” -kiertueen järjestelyissä.

Portaat luomuun auditoinnit aloitettu

Portaat luomuun -ohjelmassa on tällä hetkellä mukana kaikkiaan 1562 keittiötä. Julkisen sektorin keittiöitä näistä on 76 %. Liittyneiden keittiöiden auditointi -toimintoa on kehitetty kuluvan syksyn aikana ja auditointikäyntejä on tehty useaan keittiöön. Auditoinneilla vahvistetaan Portaat luomuun -ohjelman sekä luomun käytön luotettavuutta. Auditoinnissa keskitytään kolmeen asiaan: rekisteröintilomakkeelle kirjattujen tietojen paikkansapitävyyteen, luomun käytön luotettavuuteen ja luomusta viestimiseen. Auditointeja tullaan tekemään sovitusti ensi vuoden aikana. Mikäli toivot käyntiä omassa keittiöissäsi, niin ilmoita siitä anu.arolaakso(at)sakky.fi.

Kriteerit tarkasteluun

Portaat luomuun -ohjelmaan liittyneiltä keittiöiltä saatujen palautteiden mukaisesti on mietitty ohjelman kriteereiden päivitystarvetta. Käytännön kokemusten kautta on huomattu, että esim. portaiden 4. ja 5. välinen ”harppaus” on useille keittiöille haastava. Varsikin julkisen sektorin keittiöille portaiden 4. ja 5. tavoittaminen on nykyisillä kriteereillä lähes mahdotonta.

Kriteereiden päivitystyö on aloitettu ja sitä jatketaan heti vuoden vaihteen jälkeen. Kriteereihin on pohdittu myös luomun käyttömäärien prosenttiosuuksien määrittämistä tuotemäärien lisäksi. Uudistetut kriteerit tulevat voimaan kevään 2013 aikana. Ohjelmaan ennen päivitystä liittyneet keittiöt säilyttävät saavuttamansa porrastason.

D-vitamiinitutkimus luomumaidosta

Vuoden 2011 maaliskuussa Portaat luomuun -ohjelma järjesti Luomumaito -seminaarin, jossa keskusteltin luomumaidon D- vitaminoinnista. Seminaarin lopputuloksena oli selvityspyyntö Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle. Selvityspyynnössä peräänkuulutettiin tutkimusta siitä, eroaako luomumaitoa käyttävien lasten ja nuorten D-vitamiinin saanti ikätovereistaan. Luomumaidon D- vitamiinitutkimus on nyt totta. Helsingin yliopisto on aloittanut tutkimuksen vuoden 2012 lopulla ja se valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luomumaitoa tarjoavien päiväkotien 3-5-vuotiaiden lasten D-vitamiinistatusta sekä D-vitamiinivalmisteiden ja D-vitamiinipitoisten ruoka-aineiden käyttötiheyttä.

Lisää luomua -kiertue loppusuoralla

Portaat luomuun -ohjelma on ollut mukana Pro Luomu ry:n koordinoimassa luomun käytön edistämistyössä. ”Lisää luomua” -kiertue on kerännyt luomualan eri toimijoita keskustelemaan luomun tuotannon lisäämisen haasteista. Kiertueen viimeiset pysäkit ovat tammikuussa 2013 Tervolassa ja Laukaassa.

Lue lisää www.proluomu.fi

Luomulihan käyttö ammattikeittiöissä -opinnäytetyö

Syksyn 2012 aikana on valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijan Markus Lehtisen opinnäytetyö luomulihan käytöstä ammattikeittiöissä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Portaat Luomuun -ohjelmassa olevien keittiöiden luomulihan käyttöä, halukkuutta luomulihan käytön lisäämiseen sekä asiakkaiden mahdollisia vaatimuksia. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä luomulihatuotteita ammattikeittiöt haluaisivat käyttää, sekä asioita jotka vaikuttavat luomulihan käyttöön.

Opinnäytetyö on luettavissa Portaat luomuun -sivustolla www.portaatluomuun.fi


 

Jyväskylän Seudun Matkailun uutiskirje 13.12.2012

Tutustu uusimpaan Jyväskylän Seudun Matkailun uutiskirjeeseen täällä. Uutiskirjeessä käsitellään mm. Jyväskylän Forumissa järjestettävää matkailutapahtumaa, ryhmämatkaesitteen ilmoitusmyyntiä ja Suoman myyntikierrosta.

Ei-hyväksyttyjen terveysväitteiden siirtymäaika päättyy

Noin 1700 terveysväitteen siirtymäaika loppuu 14.12.2012. Näitä terveysväitteitä ei saa enää käyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä eikä markkinoinnissa.

Toukokuussa 2012 Euroopan komissio hyväksyi asetuksellaan ((EU) N:o 432/2012) 222 toiminnallista terveysväitettä käytettäväksi elintarvikkeiden markkinoinnissa. Samanaikaisesti noin 1700 terveysväitettä joutui ei-hyväksyttyjen väitteiden listalle. Niiden taustalla ei katsottu olevan riittävää tieteellistä näyttöä ja tästä syytä niitä ei hyväksytty käyttöön. Ei-hyväksyttyjen terveysväitteiden käyttö elintarvikkeiden markkinoinnissa tulee lopettaa 14.12.2012 mennessä.

Terveysväitteiden käytön lähtökohtana on, että väitteen tulee olla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioima ja Euroopan komission hyväksymä. Euroopan komissio ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä väitteistä ja niiden käytön ehdoista. Rekisteri löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/nuhclaims/. Hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen väitteiden lista täydentyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn ja Euroopan komission jatkaessa terveysväitteiden käsittelyä.

Noin 2000 kasviperäisiin aineisiin liittyvää terveysväitettä odottaa edelleen EFSAn arvioita ja/tai Euroopan komission päätöstä. Näitä terveysväitteitä on mahdollista käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa siihen asti, että väitteiden hyväksymisestä ja hylkäämisestä on tehty lopullinen päätös. Myös näiden väitteiden käytössä on huomioitava väiteasetuksen yleiset vaatimukset ja pakkausmerkintävaatimukset. Kaikki EFSAlle arvioitavaksi toimitetut väitteet löytyvät EFSAn sivuilla olevasta rekisteristä: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf

Yritykset ovat vastuussa käyttämistään väitteistä. Yrityksen tulee huolehtia, että kaikki väitteiden käytön edellyttämät merkinnät on tehty pakkauksiin. Toimijan vastuulla on pystyä osoittamaan valvontaviranomaiselle, että väite löytyy hyväksyttyjen terveysväitteiden rekisteristä, vielä arvioitavana olevien kasviperäisten väitteiden listalta tai että väitteeseen sovelletaan vielä siirtymäaikaa. Sen jälkeen, kun lopullinen päätös (asetus) kustakin väitteestä annetaan, ei-hyväksyttyjen väitteiden tulee poistua elintarvikkeiden markkinoinnista kuuden kuukauden kuluessa.

Lisäksi on syytä huomioida, että tietyt väitteet ovat aina lähtökohtaisesti kiellettyjä elintarvikkeiden markkinoinnissa. Elintarvikelain (23/2006, 9 §) mukaan elintarvikkeesta ei saa esittää lääkkeellisiä väitteitä eli ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin. Lisäksi väiteasetuksen artiklan 12 mukaan seuraavat terveysväitteet ovat kiellettyjä:

 • väitteet, joissa esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia
 •  väitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä
 •  väitteet, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden kuin 11 artiklassa tarkoitettujen lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien kansallisten järjestöjen tai terveysalan yleishyödyllisten järjestöjen suosituksiin

Ensisijaisesti paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat väiteasetuksen vaatimusten toteutumista. Evira toteuttaa vuonna 2013 yhdessä paikallisten elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa opastavan terveysväitteiden valvontahankkeen. Hankkeen tavoitteena on opastaa toimijoita väitteiden käytössä sekä poistaa elintarvikkeiden markkinoinnista kielletyt terveysväitteet.

Lisää tietoa aiheesta:

 

 • Terveysväitteistä Eviran internetsivuilla: evira.fi > elintarvikkeet > valmistus_ja_myynti > pakkausmerkinnat > ravitsemus-_ja_terveysvaitteet
 • Usein kysyttyä ravitsemus- ja terveysväitteistä, katso erityisesti kysymys siirtymäajoista ja kasviperäisiin aineisiin liittyvistä terveysväitteistä: evira.fi > elintarvikkeet > valmistus_ja_myynti > pakkausmerkinnat_> ravitsemus-_ja_terveysvaitteet > usein_kysyttya/

Lisätietoja: ylitarkastaja Marjo Misikangas, p. 040 124 5176, marjo.misikangas@evira.fi

Sivutuotteiden pienten määrien hävittämistä koskevaa poikkeus on saamassa jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun asti

Jos laitoksessa tai vähittäismyymälässä syntyy käsittelemättömiä tai käsiteltyjä entisiä elintarvikkeita (luokan 3 sivutuotteita) alle 50 kg viikossa, nämä pienet määrät sivutuotteita voidaan edelleen hävittää poiketen sivutuoteasetuksen vaatimuksista ympäristösäädösten edellyttämällä tavalla. Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetuksen 142/2011/EY artiklassa 36 annettua määräaikaa ollaan jatkamassa kahdella vuodella. Asetusmuutos on tulossa todennäköisesti maaliskuussa 2013. Evira katsoo, että 3 luokan sivutuotteiden pienten määrien hävitystapaan ei tarvitse tehdä muutoksia, vaikkei asetusmuutos ole vielä voimassa alkuvuonna 2013.

Hävitystavat voivat olla hävitys kaatopaikalla sellaisenaan ilman käsittelyä tai käsittely ympäristölainsäädännön mukaan hyväksytyssä biokaasu- tai kompostointilaitoksessa, jonka lopputuote käytetään hyväksytyn kaatopaikan täyte- tai tukiaineena. Pienten sivutuotemäärien keräilyyn, kuljetukseen ja hävittämiseen syrjäisillä alueilla on noudatettava jätelain (646/2011) ja ympäristösuojelulain (86/2000) sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimuksia. Pienten määrien keräilyyn ja kuljetukseen ei tarvitse soveltaa sivutuoteasetuksen vaatimuksia, esimerkiksi jäteastioita tai muita kuljetusvälineitä ei tarvitse tunnistemerkitä. Laitoksen tai vähittäismyymälän on kuitenkin pidettävä kirjaa sivutuotteiden määristä ja hävityspaikasta.

Pieniä määriä koskevan poikkeuksen käyttöönotosta on säädetty MMM:n asetuksen 1192/2011 8 §:ssa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Tuula Koimäki (vähittäismyymälät) p. 050 386 8428 tuula.koimaki@evira.fi ylitarkastaja Tuula Lunden (laitokset) p. 040 687 5933, tuula.lunden@evira.fi

 

 

Evira-info_12_2012_RuokaSuomi

Mikä ihmeen Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategia?

Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategia käynnistettiin vuonna 2009 ja sen tavoite on maistuvampi kaupunki. Strategian keihäänkärkiä ovat tori- ja kauppahallitoiminnan elävöittäminen, kaupunkiviljely, lastenruokailun luomuohjelma, kompostoinnin ja ympäristövastuun kehittäminen sekä Designpääkaupunkivuoden ja ruokakulttuurin yhteensovittaminen. Myös syksyllä avautunut Teurastamo on yksi strategian tärkeistä tavoitteista. Strategian toteuttamisesta vastaavat kaupungin virastot, yhä enenevissä määrin yhteistyössä ruoka-alan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.

Ruudullasi olevassa vuosiraportissa ei keskitytä ainoastaan kaupungin toimiin, vaan laajemmaltikin ruokakulttuuriin. Voit  siis jatkaa lukemista eteenpäin huolettomana ja vailla virkamieskauhua.”

 

Perehdy mielenkiintoisiin tapahtumiin, ajankohtaisiin ruoka-alalla myllertäviin ilmiöihin ja uusiin ideoihin Helsinki foodismin omilla sivuilla alla olevaa linkkiä käyttäen:

http://www.helsinkifoodism.com/vuosi-paketissa/

Villin luonnon ruokakulttuuri toi Suomi-palkinnon Sami Tallbergille

Vuoden 2012 Suomi-palkinnon on yhtenä seitsemästä palkitusta saanut keittiömestari ja ruokakirjailija Sami Tallberg. Villiyrttimestariksikin tituleerattu Tallberg on opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan nostanut uudella tavalla esiin Suomen omaleimaisen, puhtaan villin luonnon ruokakulttuurin mahdollisuudet.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki jakoi Suomi-palkinnot maanantaina Helsingissä. Arhinmäki kertoo, että palkintojen jaossa hän halusi tänä vuonna nostaa esiin taiteen ja kulttuurin helposti katveeseen jääviä alueita, jollaisiksi hän mainitsee esimerkiksi ääni- ja valosuunnittelun ja ruokakulttuurin.

- Palkinnolla valtio haluaa osoittaa taiteen ja kulttuurin luovan työn keskeisen merkityksen ihmisille ja yhteiskunnalle, Arhinmäki sanoi.

Virikkeet maailmalta Suomeen

Suomi-palkinnon perusteluissa mainitaan Tallbergin toistakymmentä vuotta jatkunut työ merkittävissä ravintoloissa ympäri maailman. Innoituksen villiyrttien hyödyntämiseen Tallberg sai englantilaiselta luonnonantimien ammattimaiselta kerääjältä Miles Irvingilta työskennellessään Lontoossa.

- Villiruoka on parasta mitä meillä on! Haluaisin nähdä villinruokaa tulevaisuudessa eri paikoissa, kouluista Presidentinlinnaan, Tallberg visioi aiemmin syksyllä, kun hänet oli valittu Elo-säätiön villiruokalähettilääksi.

Suomessa keittiömestari on jakanut innostusta luonnonantimiin pitämällä villiyrttikursseja, villiyrttejä ravintoloille välittävää yritystä sekä kirjoittamalla puoli tusinaa ruokakirjaa. Uusin teos käsittelee luonnonkalojemme mätien käyttöä. Tällä hetkellä Sami Tallberg tekee tilaustöitä sekä kirjoittaa kirjoja.

Veikkausvaroja kulttuuriin

Muut Suomi-palkitut ovat sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Matti Hagelberg, näytelmäkirjailija Anna Krogerus, valosuunnittelija Heikki Paasonen, säveltäjä, muusikko ja tuottaja Jarmo Saari, toimittaja/valokuvaaja-työpari Kaisa Viitanen ja Katja Tähjä sekä pop/rockyhtye 22-Pistepirkko.

Vuodesta 1993 jaetut Suomi-palkinnot ovat suuruudeltaan 26 000 euroa, ja ne myönnetään veikkausvoittovaroista. (Ruokatieto)

Muualla verkossa: Opetusministeriö: Suomi-palkinnot seitsemälle taiteilijalle, kulttuurivaikuttajalle ja yhteisölle

Lähde: http://uutiset.ruokatieto.fi/WebRoot/1043198/X_Uutistenhallinta-2-1-palsta_uusi.aspx?id=1241362

TEM: Matkailualan aktiviteettien suunta ylöspäin talouden vastatuulesta huolimatta

Matkailuyritysten näkemykset lähitulevasta ovat taantumasta huolimatta positiiviset. Viime talvena (11/2011–4/2012) yöpymiset ulkomailta lisääntyivät 11,4 prosenttia edellisestä talvesta. Kasvu jatkui aina syksyyn 2012 saakka. Loppuvuoden hiipumisesta huolimatta kehitys näyttää pitkällä tähtäimellä myönteiseltä, jos kysyntä Venäjältä vahvistuu nykyvauhtia. Se vetää ostosmatkailun imussa myös majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelukysynnän nousuun.

– Matalasuhdanteella ei ole ollut merkittävää vaikutusta matkailukysyntään. Kuluttajat keskittyvät tässä tilanteessa omaan ja perheensä hyvinvointiin. Esimerkiksi hiihto- ja kuntokeskusten sekä urheilulaitosten liiketoiminta on kehittynyt suhdannenotkahduksista riippumatta, muistuttaa Matkailun ohjelmapalvelut -toimialaraportin koonnut toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskuksesta. Raportti julkistettiin 13.12. matkailualan asiantuntijaseminaarissa Jyväskylässä.

Raportti kattaa erityisesti vapaa-ajan ohjelmapalveluiden ja muita aktiviteettien, kuten liikunnan ja käyntikohteiden toimialat. Liiketoimintakokonaisuus tuottaa vuosittain yli 800 miljoonaa euroa. Alat työllistävät Suomessa lähes 7 200 työntekijää liki 2 200 toimipaikassa.

Yhä useampi venäläinen tulee Suomeen myös omatoimisesti. Houkutteleva tarjonnan esittely internetissä korostuukin yhä enemmän myös venäläismatkailijoiden kohdalla, kertoo tutkimus- ja kehitysjohtaja Kristiina Hietasaari Matkailun edistämiskeskuksen kansainvälistymiskatsauksessa.

Sosiaalinen media antaa loistavat mahdolliset tuotekehitykseen ja samanhenkisten ”kuluttajaheimojen” mukaan ottamiseen. Venäläiset ovat Euroopan aktiivisin kansa sosiaalisessa mediassa. Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskusohjelman teettämän selvitysten mukaan lomakohdettaan valitessaan venäläinen luottaa ennen kaikkea tuttaviensa suosituksiin.

– Jyväskylän alueella on lähdetty aktiivisesti rakentamaan uudenlaisia tuotteita ja markkinointiratkaisuja, jotka vastaavat venäläismatkailijoiden tarpeisiin, toteaa kehitysjohtaja Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKEsta. Palvelumuotoilun käyttö on syventänyt ymmärrystä matkailijoiden tarpeista, arvostuksista ja toimintamalleista ja luonut mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

 

Uutta kysyntää hyvinvoinnista ja kulttuurista

Pelkkä urheilusuorite kuten golf, laskettelu tai kuntosalikäynti ei enää riitä, vaan niiden ympärille on rakennettava monipuolisia oheispalveluita, jopa viihdekeskuksia, jotka myös parantavat kohteen ansaintalogiikkaa ja asiakastyytyväisyyttä. Suomeen syntyy niin paikallisista kuin matkailun tarpeista uusia kohteita. Näitä ovat esim. lasten kuntoklubin kaltainen liiketoimintakonseptointi ja Angry Birds teemapuistot. Myös kulttuurimatkailu on kehittymässä tuotteistettuna liiketoimintana.

Pääosa luontoaktiviteetteja tuottavista yrityksistä on pieniä, ”yhden miehen yrityksiä”. Niiden rinnalla toimii muutama suurempi safariyritys, jotka usein verkottavat tuotantoprosessinsa pienten toimijoiden kanssa. Ohjelmapalvelu ala työllistää erityisesti nuoria.

 

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti, Lapin ELY-keskus, puh. 040 092 3417 neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 545

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=108979

KUTSU

”Kuinka hinnoittelen tuotteet ja palvelut” – koulutustilaisuus Jyväskylän ammattikorkeakoululla 17.1.2013 klo 12.00 – 16.00
Tervetuloa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ruokaketjuilla kasvuun – hankkeen koulutustilaisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoululle (Piippukatu 2, koulutustila D304). Koulutuksen tavoitteena on tarjota elintarvikealan aloitteleville sekä jo toimintansa aloittaneille mikroyrittäjille käytännönläheinen johdatus hinnoittelun maailmaan. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää budjetoinnin ja katetuottohinnoittelun peruselementit osana kannattavaa liiketoimintaa.

Kouluttajana toimii KTM Hannele Salminen, jolla on vahva kokemus erilaisista taloushallinnon sekä laskennan tehtävistä.

Tilaisuuden hinta on 20 eur /henkilö, hinta sisältää koulutusmateriaalin sekä kahvin ja kahvileivän.
Koulutuksen ohjelma klo 12.00 – 16.00:
Tilaisuuden avaus, projektipäällikkö Tommi Häyrynen JAMK / Ruokaketjuilla kasvuun – hanke
Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu osana kannattavaa liiketoimintaa, Hannele Salminen

 • kannattavuuden ja budjetoinnin peruselementit
 • katetuottohinnoittelu
 • käytännön harjoitukset

Ilmoittautumiset 11.1.2013 mennessä tommi.hayrynen@jamk.fi tai 040-7558226

 

Pdf-kutsu käyttöösi tässä

hinnoittelukoulutus_170113

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuonna 2013 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet

Valtakunnallisen hanketoiminnan tarkoituksena on muun muassa kohdentaa maaseutuohjelman hankerahoitusta niihin hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan laajempaa vaikuttavuutta ohjelman tavoitteiden kannalta. Tärkeä tavoite on täydentää ja tukea alueilla tehtävää kehittämistyötä ja hanketoimintaa. Nyt valittujen hankkeiden katsottiin parhaiten toteuttavan näitä tavoitteita. Hankkeet aloittavat toimintansa vuoden 2013 aikana.

Lisätietoa uusista valituista hankkeista.

 

Pienteurastamojen sivutuoteopas on uusittu lainsäädännön muutosten mukaiseksi.

Löydät uusitun oppaan osoitteesta http://www.tkk.utu.fi/extkk/ruokasuomi/oppaat/oppaat_pienteurastamo_12-2012.pdf

Sähköinen liiketoiminta: Booking.com – Kannattaako liittyä?

Moni majoitusyrittäjä miettii parhaillaan kannattaako Booking.com palveluun liittyä. Tämä kirjoitus antaa sinulle vastauksen.

 

Mikä on Booking.com

Booking.com on majoitusvuorokausilla mitattuna maailman suurin majoitusvaraamo verkossa. Sen pääkonttori on Amsterdamissa ja sen omistaa Yhdysvaltalainen Priceline.com. Yrityksen oman ilmoituksen mukaan sen sivuilla käy 30 miljoonaa yksittäistä kävijää kuukaudessa. (määre muuten puuttuu ko. sivuilta)

 

Mitä mukana oleminen maksaa?

Booking.com ei vaadi minkäänlaista aloitus- tai kk-maksua vaan  pyytää jokaisesta heidän kauttaa tulevasta varauksesta 15% komission. Jos myyt siis 100 eurolla huoneen, tilität siitä kuun lopussa Booking.comille 15 euroa. Muita kustannuksia ei tule.

 

Mitä mukana oleminen vaatii

Mukaan pääsee hotellien lisäksi B&B:itä, mökit, huoneistot ja oikeastaan lähes kaikki maksullista majoitusta sisätiloissa tarjoavat kohteet.

Mukana olo ei vaadi yksinoikeutta Booking.comille, voit pitää  myynnissä vain osan kapasiteetistasi ja irtisanoa sopimuksesi milloin vain.

Lisäksi mukana oleminen vaatii aktiivista kapasiteetin päivittämistä heidän varausjärjestelmäänsä, joka hieman yllättäen on joidenkin mielestä hieman sekava käyttää.

 

Haitat

Booking.comilla on vaatimus/toive, että heidän sivuiltaan pitää löytyä halvin mahdollinen hinta, joten kaikkein paraskatteellisia asiakkaita ei tätä kautta yleensä saa. Tämän haittoja voi vähentää poistamalla Booking.com kapasiteetti esim. joulusesongilta.

Booking.com palvelu on suunniteltu erittäin helppokäyttöiseksi eli samalla tehokkaaksi. Tästä voisivat oikeastaan kaikki suomalaiset matkailun  verkkokaupat ottaa mallia!

Koska heidän sivunsa on erittäin tehokas, on heillä varaa erittäin  agressiiviseen hakukonemainontaan. Tätä he tekevät väistämättä myös majoitusyrityksen nimellä. Tällöin on vaarana se, että ne asiakkaat, jotka olisivat muuten tulleet sivuillesi menevätkin  Booking.com sivuille jolloin menetät 15% varauksesta Booking.comille hieman turhaan, kuten tästä Iso-Naappilan Loman kuvasta ymmärrät.

 

Hyödyt

Booking.com ehdot ovat erittäin joustavat. Voit mm. määritellä sinulle sopivat peruutusehdot ja päättää olevasi mukana vain osalla kapasiteetistasi. Varausten vakuudeksi on luottokortti, joten voit myös laskuttaa ns. noshow:sta eli asiakkaasta, joka ei ilmesty paikalle.

Palvelu on ensisijaisesti niille, jotka ovat jo päättäneet tulla matkailemaan syystä tai toisesta alueellesi, eikä niinkään niille, jotka etsivät ideoita matkoilleen. Palvelun kautta voit kuitenkin saada asiakkaita, joita et olisi ikinä  muuten saanut. Tosin hyvällä asiakaspalvelulla voit saada näistä satunnaiskävijöistä vakituisia asiakkaita kohteellesi.

 

Muuta

Palvelun kerää aktiivisesti palautteita asiakkailtaan. Näitä ei kannata turhaan pelätä, vaan ottaa ne tuotekehityksesi tueksi. Jos jokainen asiakas valittaa vessojesi siisteydestä, on kenties aika tehdä asialle jotain. Toisin kuin esimerkiksi TripAdvisor-palvelussa, et voi kommentoida palautteitasi.

Booking.com palvelun kautta voi myös saada oman varausikkunan  kotisivuillesi. Tämän palvelun kautta tehdyt varaukset maksavat 3%. Oman varausvälilehden saa myös yrityksen Facebook-sivuille, kuten esimerkiksi ruotsalainen Treehotel on tehnyt. Tämä ei kuitenkaan (kuten muutkaan Facebook-kaupat) ole ainakaan vielä osoittautunut kovinkaan tehokkaaksi myyntikanavaksi.

Booking.comin kautta saat myös majoitustarjontasi useisiin muihin kanaviin, kuten Googlen Mapsiin. kuten tämä Hotelli Helsinki haun esimerkki näyttää.

 

Miten liittyä

Booking.comilla on oma toimisto Helsingissä, jossa suomea puhuvat henkilöt palvelevat sinua oikein tehokkaasti. Liittymiseksi on täytettävä vain yhden sivun kaavake sekä allekirjoitettava sopimus. Kannattaa myös lukea monisivuinen sopimuksen liite, vaikka se onkin kirjoitettu naurettavan pienellä fontilla.

Tämän jälkeen Booking.com kokoaa tietosi ja kohteesi kuvat yrityksesi kotisivuilta puolestasi, joten pääset erittäin helpolla. Ylipäätään muutenkin on yrityksen asiakaspalveluasenne erittäin hyvä. Myös tästä voisivat monet kotimaiset matkailun verkkomyyjät ottaa oppia!

Alkuun pääsee yhteistyökumppani -sivulta klikkaamalla ”Rekisteröinti” nappia, joka on piilotettu melko hyvin Booking.com sivuille.

 

Kannattaako liittyä mukaan?

Mielestäni oikeastaan jokaisen suomalaisen matkailuyrityksen pitäisi keskittyä enemmän sähköisten myyntikanavien hyödyntämiseen. Tähän kuuluu myös aktiivinen kanavanhallinta ja tuottojen maksimoiminen.

Yksikään (sähköinen)jakelukanava ei tule ratkaisemaan yrityksen myyntiä kokonaisuudessaan vaan tulot tulevat monesta eri kanavasta.

Booking.com on mielestäni kuitenkin yksi parhaista tavoista aloittaa matka kohti tehokasta sähköisten jakelukanavien hallintaa.

———————————————————————–

Lue myös:

Näin liityt mukaan TripAdvisoriin
Näin lisäät yrityksesi Googlen kartalle

Kirjoittajasta:

Ilkka Kauppinen on Suomen johtava matkailun internetmarkkinoinnin osaaja. Löydät hänet lisäksi Twitteristä sekä Google+

Tilaa sähköisen liiketoiminnan vinkkejä suoraan sähköpostiisi ilmaiseksi myös toisesta blogistani http://bit.ly/liiketoimintaopas Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

Illan teemana Ravintola Ideassa (klo 14-18) on innovaatioprosessi ja kevät 2013. Ennen tilaisuutta on mahdollisuus osallistua opiskelijoiden tuottamiin Palveluaaltoja -messuihin Lutakon kampuksella.

Opintomatka keskisuomalaisille matkailu- ja hyvinvointialan mikroyrityksille järjestettiin lokakuussa Saksaan, Bayerin alueelle, kohteina Oberammergau ja Füssen. Matkan tavoitteena oli yrittäjien verkostoitumisen edistäminen, uusien toimintatapojen ja ideoiden löytäminen  liiketoimintaan saksalaisiin yrityksiin ja toimintatapoihin tutustumalla. (lisää…)

Joulunaikaan ruoka on usein tärkeä osa juhlahetkiä. Jääkaapit täyttyvät raaka-aineista ja pöydät notkuvat valmiista ruoista. Elintarvikkeita myös annetaan ja saadaan lahjaksi. Hyvä hygienia, pitävä kylmäketju, oikea käsittely ja säilytys ovat turvallisen herkuttelun kulmakiviä.

Ruokamyrkytyksiä aiheuttavat bakteerit lisääntyvät huoneenlämmössä nopeasti ja tuotteiden säilyvyysaika lyhenee huomattavasti. Säilytä kylmäsäilytystä vaativat tuotteet riittävän kylmässä, ja muista, että eri tuotteet voivat vaatia eri säilytyslämpötilan. Esimerkiksi tuore kala pitää säilyttää jääkaapin kylmimmässä osassa korkeintaan + 3 asteessa.

Kuumenna kunnolla kaikki kuumana tarjottavat ruoat, laatikkoruoat yli + 60 ºC:seen ja liha kauttaaltaan kypsäksi. Ota tarjolle vain kerralla käytettävä määrä ruokaa. Jos ruoka on seissyt huoneenlämmössä yli 4 tuntia, heitä se pois.

Käsien, työvälineiden, työskentely- ja säilytystilojen puhtaus on tärkeää ruokamyrkytysten välttämiseksi. Ruokamyrkytysbakteerit eivät aina haise tai maistu. Älä käytä viimeisen myyntiajankohdan ylittäneitä tuotteita. Huomaa, että esim. vakuumipakattu graavikala on listeriariski joillekin riskiryhmille, kuten vanhuksille.

Lue lisää vinkkejä turvallisen herkulliseen jouluun: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa_elintarvikkeista/kasittely_ja_sailyttaminen/jouluvinkkeja/

Lisätietoja: ylitarkastaja Pirjo Korpela, p. 050 386 8429

Talvinen tervehdys OSKEsta!

Uutiskirjeeseemme on jälleen paketoitu runsaasti tietoa, työkaluja ja toimintamalleja hankkeistamme. Uusia hankkeita on myös alkanut. Toivottavasti löydät tavan hyödyntää niitä kasvussa ja kansainvälistymisessä! Lue uutiskirjeemme netissä: www.experiencebusiness.fi/uutiskirje

Hankkeissa tapahtuu

 • Kiinalaisten delegaatioiden määrän kasvu on positiivinen ongelma
 • Itä-Lappi mukaan OSKE-ohjelmaan
 • eTourism-viikko kokosi yhteen sähköisen matkailuliiketoiminnan osaajat
 • Kv. asiantuntijaryhmä laati suositukset elämystalousosaamisen kehittämiseksi
 • Tuloksekasta kulttuurimatkailun kehittämistä
 • Suomi on AV-tuotantojen osalta kansainvälisesti yhä kiinnostavampi kuvauspaikka

Tietoa, työkaluja, toimintamalleja

 • The World in 2021 – Consumer trends relevant to tourism and leisure
 • Sähköinen liiketoiminta ja Matkailu -julkaisu

Tapahtumia

 • Matkailun asiantuntijaseminaari (TEM Toimialapalvelu), 13.12. Jyväskylä ja webinaari
 • Vastuullisen matkailun seminaari, 13.12. Helsinki
 • Matka 2013-messujen ohjelmatarjonta ammattilaisille, mukana myös OSKE

Joko seuraat meitä Twitterissä? www.twitter.com/experiencebiz

Uutiskirjeen ovat tuottaneet yhteistyössä Lapin, Savonlinnan seudun, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Jyväskylän seudun osaamiskeskukset.

Deski.fi: Markkinointi venäläisille voi pienemmälläkin panostuksella tuottaa huomattavia tuloksia

Venäläiset arvostavat suomalaista laatua ja luotettavuutta ja pienemmälläkin panostuksella Venäjälle voi saada erittäin hyvän tuoton. Markkinointiviestintä on kuitenkin huolella lokalisoitava ja lupauksista on pidettävä kiinni.

– Pelkästään venäläisturistien Suomeen vuosittain tuomasta miljardista kannattaa kilpailla, puhumattakaan mahdollisuuksista Venäjän markkinoilla, muistuttaa Mediakolmio Oy:n Venäjän toiminnoista vastaava asiakkuusjohtaja Katja Keinänen. Venäläisille suunnattuja verkkokauppojakin alkaa syntyä, vaikka logistiikassa onkin vielä haasteita.

Huolellinen lokalisointi avainasemassa

– Venäläisille on helppo myydä, kun tarjooma on hyvin kohdennettu ja lupaukset pidetään. Markkinointieurolla venäläisille saa usein huomattavasti paremman tuoton, kuin samalla panostuksella kotimarkkinoille. Viestien ja materiaalien pitää vain olla hyvin lokalisoituja, kotimarkkinoille suunnattujen esitteiden kääntäminen venäjäksi ei riitä.

Mediakolmio lupaa tarjota yrityksille keinot ja kanavat, joilla Venäjän markkinat otetaan haltuun. Aluksi voi lähteä liikkeelle testaamalla kysyntää Suomeen tulevien venäläisturistien keskuudessa. Heillä on tapana suunnitella ostoksiaan ja tutkia vierailukohteiden suosituksia netistä etukäteen. Kannattaa siis näkyä siellä, mistä tietoa haetaan.

Verkko tärkein tiedonhakukanava

Monille suomalaisille yrityksille rajalehdet ovat olleet ainoa tunnettu media venäläisten asiakkaiden tavoittamiseen. Verkko on kuitenkin Suomeen saapuvalle venäläiselle tärkein tiedonhakukanava ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Venäjällä on omat hakukoneensa ja Facebookia vastaavat palvelunsa, joilla on jopa 100 miljoonaa käyttäjää.

Markkinoinnin kohdentamiseen ja jakamiseen on monia mahdollisuuksia. Erilaisia harrasteryhmiä ja tiettyjen brändien faneja löytyy paljon ja heidät voidaan tavoittaa sekä perinteisen display-mainonnan että erilaisten kilpailujen ja viraalikampanjoiden avulla. Venäläiset myös jakavat aktiivisesti kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta voi saada suurenkin huomioarvon ilman maksullista mainontaa.

– Venäläiset ovat bränditietoisia ja etsivät verkosta mm. vaatteita, elektroniikkaa ja taloustavaroita. Suomalaisia elintarvikkeita arvostetaan ja erityisesti lapsiin ollaan valmiita panostamaan. Mahdollisuuksia on valtavasti, mutta kanavat ja keinot on aina valittava tuotteen ja palvelun mukaan. On vain rohkeasti lähdettävä mukaan, Keinänen sanoo ja kannustaa ottamaan yhteyttä ja sopimaan tapaamisen. Nopeimmat voivat vielä ehtiä uuden vuoden ja loppiaisen välisen loma-ajan apajille.
www.mediakolmio.fi

Editor Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi
Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 040 5617703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Tiedote löytyy myös Deskin internetsivuilta.

 • 25.4.             9. Workshop
 • 9.4.                Tee tulosta tyylillä seminaari osa 2: Myynti
 • 12.3.              Tee tulosta tyylillä seminaari: Laatu ja sisustus
 • 5.-8.3.           ITB-messut Berliini
 • 6.2.2013       8. Workshop aiheena brändikartta ja yritysryhmähanke: Saalis
 • joulukuu     Malakon kotisivut uudistuvat ja yhdistyvät Ruoka- ja MatkailuCentrian sivujen kanssa
 • 12.12.2012   7. Workshop aiheena innovaatioprosessi – Ravintola Idea
 •                       Palveluaaltoja -messut

(lisää…)